KARDİYOMETABOLİZM
NÖROLOJİ
Arcalion

(Sulbutiamine)

Coralan 5mg
Coralan 7.5 mg
Cosimprel 10 mg/10 mg

(Bisoprolol Fumarat 10mg+ Perindopril Arjinin 10mg)

Cosimprel 10 mg/5 mg

(Bisoprolol Fumarat 10mg+ Perindopril Arjinin 5mg)

Cosimprel 5 mg/ 10mg

(Bisoprolol Fumarat 5mg+ Perindopril Arjinin 10mg)

Cosimprel 5 mg/ 5mg

(Bisoprolol Fumarat 5mg+ Perindopril Arjinin 5mg)

Coveram 5 mg / 5mg

(Perindopril Arjinin/ Amlodipin)

Coveram 10 mg / 10 mg

(Perindopril Arjinin/ Amlodipin)

Coveram 10 mg / 5mg

(Perindopril Arjinin/ Amlodipin)

Coveram 5 mg / 10 mg

(Perindopril Arjinin/ Amlodipin)

Coversyl 10 mg

(Perindopril Arjinin)

Coversyl 2.5mg

(Perindopril Arjinin)

Coversyl 5mg

(Perindopril Arjinin)

Coversyl PLUS 10mg/2.5mg

(Perindopril Arjinin 10 mg+ Indapamide 2.5mg)

Coversyl PLUS 4mg 1.25mg

(Perindopril 4 mg+ Indapamide 1.25mg)

Coversyl PLUS 5mg/1.25mg

(Perindopril Arjinin 5 mg+ Indapamide 1.25mg)

Daflon 500 mg

(Mikronize saflaştırılmış flavonoid fraksiyonu)

Diamicron MR 30 mg 30 tablet
Diamicron MR 30 mg 60 tablet
Diamicron MR 60 mg 30 tablet
Diamicron MR 60 mg 60 tablet
Fludex SR

(Indapamide 1.5mg)

Hyperium

(Rilmenidin 1mg)

Natrixam 1.5mg/10mg

(İndapamid 1,5mg + Amlodipin10mg)

Natrixam 1.5mg/5mg

(İndapamid 1,5mg + Amlodipin 5mg)

Stablon

(Tianeptin sodyum 12.5 mg)

Triplixam 10 mg/2.5 mg/10 mg

(Perindopril arjinin 10mg + İndapamid 2,5mg+ Amlodipin 10mg)

Triplixam 10 mg/2.5 mg/5 mg

(Perindopril arjinin 5mg + İndapamid 1,25mg+ Amlodipin 10mg)

Triplixam 5 mg/1.25 mg/10 mg

(Perindopril arjinin 5mg + İndapamid 1,25mg+ Amlodipin 10mg)

Triplixam 5mg/1.25mg/5mg

5 mg/1.25 mg/5 mg

Trivastal 50 mg

(Piribedil)

Vastarel 20 mg

(Trimetazidine)

Vastarel MR 35 mg

(Trimetazidine)

Vastarel MR 80 mg

(Trimetazidine)