Çeşitli yönetmeliklere uyumun yanı sıra, Servier’in uyum politikası, Grubun görevine uygun olarak tanımlanır ve tüm çalışanlara doğruluk ve örnek davranış sürecinde rehberlik eder. Grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluğu ile birlikte, Servier etiğinin önemli bir bileşenidir.

Servier için uyum kurallarına saygı, şeffaflığın garantisidir, aynı zamanda Grubun stratejik hedeflerine bütünlük içinde ulaşmasını sağlayan performans ve güven kaldıracıdır.

Uyum, günden güne paylaşmayı, yaşatmayı ve Servier Grubun etik olmasını garanti etmeyi sağlar. Yasaların, yönetmeliklerin ve diğer mesleki kuralların gerekliliklerini yansıtan uyum kurallarına saygı göstermek, Grup faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur, paydaşların güvenini geliştirir ve Servier’in iş mükemmelleştirme anlayışını tüm dünyaya yayar. Bu nedenle Grup uyumluluk sistemini düzenli olarak konsolide eder; örneğin dünya çapında uyuma ayrılmış kaynakları artırarak, özel bir yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturarak, teknolojik araçlar kullanarak ve bunları küresel risk yönetimi stratejimize dahil ederek konsolidasyonu sağlar.

Uyum kuralları, Grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki tüm çalışanlar, yöneticiler ve ortaklar için geçerlidir.
Çalışanlar, günlük faaliyetlerinde iki temel yönergeye Etik Bildirgesi ve Davranış Kuralları ile birlikte Uyum programı tarafından sağlanan yazılı kurallar ve eğitimlere güvenebilirler. Grup, Etik Bildirgesi ve Davranış Kurallarının düzgün bir şekilde uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak için Uyum Komitesine ve Etik Ofisine güvenir.

Servier Grubun etik taahhüdü tüm ortaklarını da kapsar. Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti süreci, Grup ile olan ilişkilerinde yolsuzluk veya itibar riski taşıyabilecek her bir ortağının belirlenmesini sağlar.

DAVRANIŞ KURALLARI

Davranış Kuralları çalışanlara; yolsuzluk, nüfuz ticareti, dolandırıcılık veya çıkar çatışması durumlarını önlemek için sürdürülecek uygun tutum konusunda rehberlik eder. Ayrıca rekabet ve kişisel verilerin korunması alanlarındaki en iyi uygulamaları da içerir. Çalışanlar ve ortaklar, endişelerini gerçek zamanlı olarak Etik Ofisine iletebilecekleri ve kurallara uyulmaması durumunda uyarıları iletebilecekleri bir çevrim içi platforma da erişebilirler.