SERVIER GİZLİLİK POLİTİKASI 

ve 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Sayın İlgili, 

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. (“Servier”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz.  

Bu doğrultuda, aşağıda yer alan Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metninde, Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayeti Aydınlatma Metninde ve İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metninde aracılığıyla sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararları (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.  

Bu bilgilendirmenin içerikleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Genel Bilgilendirme 
 1. Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni 
 1. Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayeti Aydınlatma Metni 
 1. İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metni 

Genel bilgilendirme  

Aşağıda yer alan aydınlatma metinleri, ayrı ayrı (1) Servier web sitesi kullanımınız yoluyla işlenebilecek veriler, (2) web sitemiz aracılığıyla yapılacak yan etki/advers olay/etkisizlik ve kalite şikayeti bildirimleri ve (3) web sitemiz aracılığıyla yaptığınız iş başvuruları yoluyla işlenebilecek kişisel verilerinizin korunmasına ilişkindir. 

Veri sorumlusuna dair bilgiler 

Web sitemizde yer alan bilgi formlarını doldurmanız suretiyle toplanacak olan tarafınıza ait aşağıda sayılan kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından, ilgili düştüğü ölçüde aşağıda yer alan Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metninde, Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayeti Aydınlatma Metninde ve İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amaçlar ile sınırlı olarak kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda aşağıda yer alan Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metninde, Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayeti Aydınlatma Metninde  ve İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metninde sayılan üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 uyarınca veri ilgilisi sıfatıyla aşağıdaki haklara da sahip bulunmaktasınız:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.  

Bu haklarınızı, Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metninde, Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayeti Aydınlatma Metninde ve İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metninde belirtilen faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanabilirsiniz. 

Servier olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:  

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.  

Beybi Giz Kule, Maslak Meydan Sok. No. 1 Kat. 23, 34485, Sarıyer, İstanbul, Türkiye  

Tel: (90-212) 329 14 00, Fax: (90-212) 290 20 30  

İrtibat: Pelin Kendir Bayhan  

Email:kurumsalisler-turkey@servier.com  

Kişisel verilerinizi saklama süremiz 

SERVIER tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlendiği amaçlar doğrultusunda gerekli olan süreden daha uzun süreyle saklanmamaktadır. 

Kişisel verilerinizi korumaya dair tedbirlerimiz 

Topladığımız ve gizli tuttuğumuz kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak ve verileri yetkisiz veya yasadışı ifşa veya erişim, kaza sonucu kayıp, imha, değişiklik veya hasara karşı korumak dahil kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek  için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli ve ticari olarak makul teknik ve idari güvenlik tedbirleri, tarafımızca en gelişmiş teknoloji ve uygulama maliyeti hesaba katılarak alınmıştır. 

WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni aracılığıyla sizi Servier web sitesini ziyaretiniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirmek isteriz. 

Web Sitemizi Ziyaret Ettiğinizde Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Web Sitemizi ziyaret etmeniz halinde, ziyaret ettiğiniz sayfalar, erişim gün ve saatiniz, tercih ettiğiniz içerikler, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcı ve kullandığınız donanımlar istatistik çerezleri aracılığıyla anonim olarak toplanmaktadır. Bu istatistik çerezlerinden toplanan verilere dair IP adresiniz dahil olarak sizinle doğrudan ilişkilendirilen herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu sebeple bu veriler yalnızca istatistik toplanması amacıyla işlenmekte olup kişisel veri niteliğini haiz değildir. Ayrıca web sitemiz aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde ise tarafınıza ilişkin ad-soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, adres ve bize iletmekte olduğunuz mesajınız veya mesajınıza ek olarak yüklediğiniz dosya içerisinde bulunabilecek diğer kişisel verileriniz dahil olmak üzere tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenebilecektir. 

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında ve web sitemiz aracılığıyla dolduracağınız formlar kapsamında, ırk veya etnik köken, politik, felsefi veya dini görüşler, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık veya cinsel yaşamla ilgili veriler, suç, ceza, gözaltı emri gibi hassas kabul edilen özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamamaktayız. Bu özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı, paylaşmanız dahilinde bu özel nitelikli kişisel verilerin Servier tarafından işlenmesi hususunda açık rızanız bulunduğunu kabul edeceğiz. Her halükârda bizimle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca imha edilecektir. 

Web Sitemizi Ziyaret Ettiğinizde Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, Servier olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için ve bu amaçlarla sınırlı olarak işliyoruz. 

 • Hizmetlerimizin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla Servier ürünlerine ilişkin iletilen tıbbi bilgi talepleri, sahte ilaç şüphesi bildirimleri, klinik araştırmalara ilişkin iletilen bilgi talepleri ve insan kaynakları süreçlerimize ilişkin taleplerle ilgili aksiyonların alınması ve sorularınızın yanıtlanması için gerekli olması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması,  
 • Servier tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve Servier’in iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması,  
 • Genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimi amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması,   
 • Hizmetlerimizin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla gönderilen mesajın Şirket içerisindeki ilgili departmana yönlendirilmesi, şirket içerisinde mesajınıza ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve ihtiyaç duyulması halinde mesajınızla ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla bir hakkın tesisi veya kullanması için zorunlu olması. 
 • Mesajınız ile bağlantılı olarak yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü gerekliliklerin karşılanması, Yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü gerekliliklerin karşılanması. 
 • Web sitesinin içeriğinin geliştirilmesi ve güncel ve doğru bilgilerin sunulması amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması. 
 • Çerez politikamız kapsamında çerezlere izin vermeniz halinde kişisel verileriniz, site içeriklerinin tercihleriniz temelinde özelleştirilmesi, kişisel içerik ve tanıtımların gösterilmesi amaçlarıyla işlenecektir.   

Web Sitemizi Ziyaret Ettiğinizde Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Servier’e ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, tedarikçilerimiz, tedavinizin yürütülmekte olduğu kamu veya özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.  

Ayrıca, Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanıza dayanarak,  

 • Servier’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere, 
 • Servier tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına, 
 • Servier’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.  

Web Sitemizi Ziyaret Ettiğinizde Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?  

Kişisel Verilerinizi, yukarıda yer verilen amaçlar ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak web sitemiz aracılığı ile ve internet sitemizi geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak veya bizimle doğrudan iletişime geçmeniz halinde otomatik olan veya olmayan yollarla topluyoruz. 

YAN ETKİ/ADVERS OLAY,  KALİTE ŞİKAYETİ VE SAHTE İLAÇ ŞÜPHESİ BİLDİRİMİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayeti ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimi Aydınlatma Metni aracılığıyla sizi Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayetlerinizle ve Sahte İlaç şüphesi bildirimlerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirmek isteriz. 

Bu metin yalnız web sitemiz aracılığıyla yapılacak yan etki/advers olay/etkisizlik , kalite şikayeti ve sahte ilaç şüphesi bildirimleri içindir.  

Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayeti ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimleriniz ile İlgili Olarak Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Bu Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayeti ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimi Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad-soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, adres, ve bize iletmekte olduğunuz mesajınız veya mesajınıza ek olarak yüklemiş olduğunuz dosya içerisinde bulunabilecek diğer kişisel verileriniz dahil olmak üzere tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve bize iletmekte olduğunuz mesajınız içerisinde bulunabilecek, yan etki/advers olay kalite şikayeti veya sahte ilaç şüphesi bildirimine konu olan Servier ürünü kullanımınıza ilişkin sağlık bilgileriniz ile sınırlı, tarafımıza sağlamakta olduğunuz özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Yan etki/advers olay, kalite şikayeti veya sahte ilaç şüphesi kapsamında yapacağınız bildirimlerde üçüncü kişilere ilişkin sağlık verisi başta olmak üzere kişisel veri aktarmamanızı yahut bu kişilerin aktarıma ilişkin rızası olduğunu teyit etmenizi rica ederiz. Üçüncü kişilere ait verilerin bu formlar yoluyla aktarılması halinde Kanun’a aykırı durumlardan tarafınızın sorumlu olacağını bildiririz. 

Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayetleriniz ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimleriniz ile ilgili olarak, Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, Servier olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için ve bu amaçlarla sınırlı olarak işliyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi açık rızanızın varlığı halinde mümkündür. 

 • Advers reaksiyon bildirimlerinin ve gerekli hallerde kalite şikayetlerinin ve/veya sahte ilaç şüphesi bildirimi şikayetlerinin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Farmakovijilans Merkezi ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi ve bu kapsamda gerekli takip ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, 
 • Servier tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve Servier’in iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması,  
 • Genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimi amacıyla meşru menfaatimiz için gerekli olması,   
 • Hizmetlerimizin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla gönderilen mesajın Şirket içerisindeki ilgili departmana yönlendirilmesi, şirket içerisinde mesajınıza ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve ihtiyaç duyulması halinde mesajınızla ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla bir hakkın tesisi veya kullanması için zorunlu olması. 
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü gerekliliklerin karşılanması, Yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü gerekliliklerin karşılanması kapsamında kişisel verileriniz işlenecektir. 

Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayetleriniz ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimleriniz ile ilgili olarak, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Servier’e ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, tedarikçilerimiz, tedavinizin yürütülmekte olduğu kamu veya özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Farmakovijilans Merkezi ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.  

Ayrıca, Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanıza dayanarak, 

 • Servier’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere, 
 • Servier tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına, 
 • Servier’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.  

Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayetleriniz ve Sahte İlaç Şüphesi Bildirimleriniz ile ilgili olarak Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?  

Kişisel verileriniz, internet sitemiz aracılığıyla ve internet sitemizde yer alan Yan Etki/Advers Reaksiyon/Etkisizlik, Kalite Şikâyeti ve Sahte İlaç Şüphesi bildirim formlarının tarafınızca doldurulması ve form dahilinde bize gönderdiğiniz mesajlar aracılığıyla veya doğrudan telefon/e-posta aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde Yan Etki/Advers Olay, Kalite Şikayetleri ve Sahte İlaç Şüphesi bildirim yetkilileri tarafından tarafınızca paylaşılan yöntem ile toplanmaktadır. 

İŞ BAŞVURULARI İÇİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metni aracılığıyla sizi Servier web sitesi üzerinden yapacağınız iş başvurularınızla ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirmek isteriz. 

Bu metin yalnız web sitemiz aracılığıyla yapılacak iş başvuruları için geçerlidir.  

İş başvurularınız ile ilgili olarak Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Bu İş Başvuruları İçin Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad-soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, adres, özlük verileri (sitemiz üzerinden iş başvurusu yapmanız halinde ileteceğiniz özgeçmiş bilgileri), görsel kayıtlarınız (sitemiz üzerinden iş başvurusu yapmanız halinde ileteceğiniz özgeçmişinizde bulunması halinde fotoğraf), mesleki deneyim verileri (Sitemiz üzerinden iş başvurusu yapmanız halinde ileteceğiniz diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi) ve bize iletmekte olduğunuz başvurunuz veya başvurunuza ek olarak yüklemiş olduğunuz dosya içerisinde bulunabilecek diğer kişisel verileriniz dahil olmak üzere tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve iş başvurunuz sırasında iletmiş olmanız halinde sağlık verileriniz, dernek, vakıf veya sendika üyeliklerinize ilişkin verileriniz, sabıka kaydınız gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler dahil olmak üzere tarafımıza sağlamakta olduğunuz özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

İş başvurularınız kapsamında, size referans olmak gibi amaçlarla üçüncü kişilere ait verileri aktarmanız halinde bu kişilerin size referans olmasına ve kişisel verilerinin Servier’e aktarılmasına bu hallerde Kanun’a aykırı durumlardan tarafınızın sorumlu olacağını bildiririz. 

İş Başvurularınızla ilgili olarak, Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve/veya KVKK madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç olmadan işlenecektir.  

 • İş başvurularıyla ilgili aksiyonların alınması ve sorularınızın yanıtlanması veya işe alma ve istihdam için gerekli olması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi. 
 • İşe alım başvurularının takibinin yapılması. 
 • İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, kişisel verilerinizin Servier tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için değerlendirilmek üzere makul süreyle saklanması, potansiyel iş fırsatları için uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu doğrultuda sizinle iletişime geçilerek söz konusu fırsatlar hakkında tarafınıza bilgi verilmesi. 

İletmeniz halinde dernek, vakıf veya sendika üyeliklerinize ilişkin verileriniz, sabıka kaydınız gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise aynı amaçlarla KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir. Irk veya etnik köken, politik, felsefi veya dini görüşler, sendika üyeliği, sağlık veya cinsel yaşamla ilgili veriler, suç, ceza, gözaltı emri gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı talep etmemekteyiz. 

İş Başvurularınızla ilgili olarak, Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Servier’e ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.  

Ayrıca, Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanıza dayanarak,  

 • Servier’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere, 
 • Servier tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına, 
 • Servier’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.  

İş Başvurularınızla ilgili olarak Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?  

Kişisel verileriniz, internet sitemiz aracılığıyla ve internet sitemizde yer alan iş başvurusu formlarının tarafınızca doldurulması ve form dahilinde bize gönderdiğiniz mesajlar aracılığıyla toplanmaktadır.