Servier İlaç ve Araştırma Anonim Şirketi (bundan sonra “Servier Türkiye” olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.servier.com.tr web sitesi ve alt etki alanlarının (bundan sonra birlikte “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanımı, aşağıda yer alan genel kullanım koşullarının (bundan sonra “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) kabulüne tabidir.

Web sitesi ziyaretçisi (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır), web sitesinde oturum açıp kullanım yaptığında, mevcut Kullanım Koşullarını incelemiş olduğunu, bu koşulları ihtiyatsız kabul ettiğini ve bu koşullara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız web sitesini kullanmamanız gerekmektedir.

1. Amaç 

Bu web sitesi, Kullanıcılara ServieTürkiye, faaliyeti, organizasyonu, araştırması, insan kaynakları politikası, iletişimi, ürünleri, teklifleri ve hizmetleri ile haberleri ve etkinlikleri hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çocuklara yönelik hizmetleri yayınlamadığımızı veya sunmadığımızı belirtmek isteriz.

Özellikle Servier Türkiye, ilaç laboratuvarlarının belirli yasal yükümlülüklerine ve Halk Sağlığı Yasası hükümlerine uygun olarak sağlık alanındaki Kullanıcılara bilgi sunar.

Bununla birlikte, işbu Kullanım Koşulları ile web sitesinin tıbbi veya uzaktan sağlık hizmeti sistemini teşkil etmediği belirtilmektedir. Sonuç olarak, burada yer alan bilgiler tıbbi bir görüş veya tanıya eşdeğer kabul edilemez veya bir sağlık çalışanı ile yapılan tıbbi konsültasyonun yerini alamaz.

Benzer şekilde bu bilgiler, Servier Türkiye veya grubunda yer alan tüzel kişiler tarafından satılmış olup olmamasına bakılmaksızın, ürünlerin promosyonu veya reklamı olarak yorumlanamaz. Bu ürünlerden biriyle ilgili tüm bilgiler için kullanıcıları, söz konusu ürünün pazarlama ruhsatına sahip tüzel kişiyle doğrudan iletişime geçmeye davet ediyoruz.

2. Fikri mülkiyet

Bu web sitesindeki metinler, grafikler, piktogramlar, görüntüler, fotoğraflar, resimler, sesler, ses ve video verileri ve web sitesinin ana yapısı, göz atma planı, logolar, başlıklar, başlıkların tasarımı ve düzeni, veri tabanları, yapıları ve içeriği ve ticari markalar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinde bulunan bütün içerikler (bundan sonra “İçerik” olarak anılacaktır) üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları ile sair tüm haklar Servier Türkiye ve/veya varsa, lisans verenler veya ortaklarına aittir. Bu nedenle ilgili tüm fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına ilişkin hükümler uyarınca korunmaktadır.

İlgili fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı uyarınca sadece özel kullanım amaçlı kopyalamaya izin verilebilmektedir.

Servier Türkiye’nin  önceden yazılı izni olmadan, web sitesinin ve/veya bileşen öğelerinin herhangi bir şekilde, tamamen veya kısmen ticari kullanımı, gösterimi, dağıtımı, çoğaltılması, uyarlaması, çevirisinin yapılması veya dönüştürülmesi, web sitesi içeriklerinin herhangi bir şekilde paylaşılması ve başka bir web sitesine aktarılması  kesinlikle yasaktır ve ilgili fikri ve sınai mülkiyet mevzuatının ilgili hükümlerinin ihlalini teşkil etmektedir.

Web Sitesindeki herhangi bir içeriğin çoğaltılması veya gösterimine ilişkin tüm yetkilendirme talepleri, aşağıdaki adresten  Servier Türkiye’ye iletilmelidir:

pelin.kendir@servier.com

Ek olarak, web sitesinde gösterilen ticari markalar ve logolar tescilli ticari markalardır ve sahiplerinin açık izni olmadan kullanılamaz. Dolayısıyla, web sitesinin unsurları temelinde, sahibinin ön yazılı izni olmaksızın bunların tamamen veya kısmen gösterimi, çoğaltılması, dağıtılması ve yeniden dağıtılması, ilgili fikri ve sınai mülkiyet mevzuatının ilgili hükümlerinin ihlalini teşkil etmektedir.

3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Web Sitemize ilişkin genel aydınlatma için Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Yan Etki/Advers olay ve kalite şikayetleriniz için Yan Etki/Advers Olay ve Kalite Şikayetleri Aydınlatma Metni‘ni inceleyebilirsiniz.

Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Çerez Aydınlatma Metni‘ni inceleyebilirsiniz.

4. Çerezler

Web Sitesinden kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için sitemizde yer alan Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

5. Web Sitesinin Kullanımı

Kullanıcılar web sitesini:

 • kullanım amacına uygun olarak;
 • tüm ticari veya promosyon faaliyetleri veya mesleki, promosyon, pazarlama veya ticari amaçlara yönelik faaliyetler dışında yanlızca özel kullanım için;
 • telif haklarına ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarına uygun olarak, özellikle Web Sitesinin tüm öğelerinde belirtilen her bir telif hakkı veya mülkiyet hakkını koruyarak;
 • Web Sitesinin içeriğine erişmek ve bu içerikleri kullanmak için bir robot veya başka herhangi bir otomatik araç kullanmadan ve Web Sitesini engellemeye çalışmadan;
 • kopyalamaya, kısmen veya tamamen çoğaltmaya, erişilebilir hale getirmeye veya dağıtmaya veya herhangi bir şekilde yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmaya teşebbüs etmeden kullanmayı taahhüt ederler.

Ek olarak, Web Sitesinde sunulan bilgiler sözleşme dışıdır ve hizmetler veya ürünler için teklif olarak değerlendirilemez.

Hiçbir koşulda, Web Sitesi içinde gösterilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak Servier Türkiye  tarafından yapılmış bir iddia, garanti veya taahhüt teşkil etmezler.

Kullanıcıya Web Sitesinde yayınlanan bilgilerin tıbbi tavsiye niteliğinde olmadığı ve bir hekim tavsiyesi yerine kullanılamayacağı bildirilir. Sonuç olarak, Kullanıcılar bu bilgileri hiçbir koşulda tıbbi bir teşhis koymak veya bir tedavi önermek için kullanmamalı ve tıbbi tedavi verme yetkisine sahip bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

Servier Türkiye, web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiye dayanılarak alınan herhangi bir karardan veya üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek herhangi bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, her bir kullanıcının, kendi verilerini ve/veya uygulamalarını İnternet’te bulunan herhangi bir virüs tarafından herhangi bir izinsiz giriş veya kontaminasyona karşı korumak ve güvence altına almak için tüm uygun önlemleri almaktan sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Servier Türkiye, Kullanım Koşulları’nın ihlali nedeniyle Kullanıcıların Web Sitesine erişimini askıya alma hakkına sahiptir.

6. Web Sitesi Bilgilerinin Doğruluğu ve Kapsamlılığı

Web Sitesinde Kullanıcılara sunulan tüm bilgiler, satılabilir kalitede ve belirli bir kullanım için uygunlukta olduğuna ilişkin zımni garantileri veya telif hakkı ihlali yokluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır.

Servier Türkiye web sitesinde dağıtılan bilgilerin yayınlandığında mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamaya çaba göstermektedir. Ancak Web Sitesinde yer alan içerikler yayın tarihleri itibariyle güncel ve doğru olsalar dahi sonradan bu özelliklerini kaybedebilir.

Servier Türkiye, Web Sitesinde kullanıcılara sunulan bilgi ve içeriğin doğruluğunu, tamlığını veya kapsamlılığını hiçbir şekilde garanti etmez ve Web Sitesinde yayınlanan bilgi ve belgelerin içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

Sonuç olarak, Servier Türkiye özellikle yasal hükümlerde bir değişiklik olması durumunda ve üçüncü bir şahıs tarafından yapılan hileli bir müdahaleden kaynaklanan herhangi bir hasar nedeniyle, özellikle Web Sitesinde sunulan bilgilerin değişmesine yol açabileceği durumlarda, Web Sitesinde bulunan bilgilerle ilgili herhangi bir belirsizlik, yanlışlık, ihmal veya değişikliğe ilişkin tüm sorumlulukları reddeder.

Bu bakımdan Servier Türkiye bu sayfaların içeriğinden veya Kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir kullanımdan, Web Sitesine herhangi bir tarafın erişiminden veya Web Sitesini kullanmasından kaynaklanan veya bundan farklı olarak oturum açmanın imkansız olması nedeniyle doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

7. Web Sitesinin Değiştirilmesi

Servier Türkiye, özellikle tüm yeni geçerli standartlara, mevzuata ve/veya düzenlemelere uymak ve/veya web sitesi performansını iyileştirmek amacıyla, Web Sitesinin içeriğini ve Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen verileri veya bilgileri ve işbu Kullanım Koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu durumda, değiştirilen Kullanım Koşulları, yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle Kullanıcının, Kullanım Koşulları hakkında kendisini düzenli olarak bilgilendirmesi tavsiye edilir.

8. Web Sitesinin Kullanılabilirliği

Servier Türkiye, Web Sitesini Kullanıcılar için haftanın 7 günü, günde 24 saat erişilebilir tutmaya çaba göstermektedir.

Ancak, Servier Türkiye Web Sitesinin kalıcı şekilde kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini garanti etmemektedir.

Dolayısıyla, Servier Türkiye Web Sitesine, fonksiyonlarına veya Web Sitesinde sunulan hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişimi, herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin, herhangi bir sebeple ve özellikle bir mücbir sebep veya öngörülemeyen kaza olayının, BT sorunlarının, iletişim ağlarının yapısıyla ilgili zorlukların veya diğer teknik zorlukların meydana gelmesi durumunda teknik bakım nedenleriyle, iptal etme, kısıtlama, askıya alma veya geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Servier Türkiye ve teknik hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan araçların ne olduğuna bakılmaksızın, Kullanıcı, veri aktarımı, web sitesine erişimin garantisiz sürekliliği, veri aktarım hızı ve virüslerin yayılma hızı bakımından garanti edilmeyen performans açısından internet ağının güvenilir olmadığı konusunda bilgilendirilir. İnternet ağı ile BT ve telekomünikasyon sistemlerinin hatasız olmadığı, kesinti ve arızaların meydana gelebileceği de burada belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, Servier Türkiye, bu konuda herhangi bir garanti vermez ve bu nedenle, özellikle aşağıda belirtilen unsurlar (bunlarla sınırlı değildir) sebebiyle internet ağının ve BT ve telekomünikasyon sistemlerinin söz konusu kullanımlarına özgü herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz:

 • internetteki tüm verilerin ve/veya bilgilerin zayıf aktarımı ve/veya alımı;
 • harici izinsiz giriş veya bilgisayar virüslerinin varlığı;
 • tüm alım ekipmanlarının veya iletişim hatlarının çalışmaması;

İnternet ağında Web Sitesinin tatmin edici şekilde çalışmasını engelleyen diğer arızalar.

9. Servier Türkiye’nin Yükümlülükleri

Servier Türkiye; Web Sitesine erişim, Web Sitesinde gezinme, Web Sitesinin içeriği, Web Sitesinin ve bağlantılı Web Sitelerinin kullanımı nedeniyle bir Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kaynaklanan veya Kullanıcılar tarafından Web Sitesi üzerinden sunulan içerik, bilgi ve hizmetlerin kullanılmasının imkansız hale gelmesi nedeniyle oluşan tüm veri kayıpları veya veri bozulmaları, program kaybı, kar kaybı veya faaliyet zararı (bunlarla sınırlı değildir) gibi doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Özellikle Servier Türkiye, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasara ilişkin tüm sorumlulukları reddeder:

 • Web Sitesinde erişilebilen bilgilerle ilgili bir yazım veya biçimlendirme hatası, belirsizlik, yanlışlık veya eksiklik;
 • Web Sitesinde bulunan bilgi, belge veya unsurların değiştirilmesine yol açan üçüncü bir şahısın hileli bir müdahalede bulunması;
 • herhangi bir tarafça Web Sitesine erişim veya siteye erişimin imkansız hale gelmesi;
 • Kullanıcıya ait BT ekipmanının arızası veya uyumsuzluğu;
 • Özellikle telekomünikasyon işlemlerinden kaynaklanan, Web Sitesinin tamamen veya kısmen kullanılamaması nedeniyle Web Sitesine erişim sağlayan ağların kesintiye uğraması;
 • Kullanıcıya ait bilgisayar ekipmanını etkileyebilecek bilgisayar virüsleri, Truva atları veya solucanların Web Sitesi aracılığıyla dağıtılması veya girişi;
 • Doğrudan veya dolaylı olarak Web Sitesinden elde edilmiş herhangi bir bilgiye güvenilmesi, bu bilgilerin kullanılması veya atıfta bulunduğu bir ürünün kullanımı.

Servier Türkiye Web Sitesinde bulunan bilgilerin kullanımının bir patenti, telif hakkını veya tescilli bir ticari markayı ihlal etmesi durumunda oluşabilecek açık veya zımni tüm sorumlulukları reddeder.

10. Kullanıcının Yükümlülükleri

Web Sitesinde bulunan içeriklerin Kullanıcı tarafından, niteliği ne olursa olsun dağıtılması durumunda, Kullanıcı, yasalara, kamu düzenine veya kamu ahlakına aykırı olan veya doğası gereği saldırgan, karalayıcı veya ayrımcı olan, bir kişiye veya bir grup kişiye karşı tehdit içeren, telif hakkı, görüntü hakları, diğer kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunundan kaynaklanan hakları, mahremiyet hakkı, özel hayatı, tıbbi gizlilik veya yazışma gizliliği hükümlerini ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmamayı veya herhangi bir açıklama yapmamayı taahhüt eder. Kullanıcı, bu taahhüdün herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu tutulabilir.

Genel olarak Kullanıcı, özellikle Web Sitesinin diğer üyeleri ile ilgili olarak saygılı davranmayı taahhüt eder.

Yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda, Servier Türkiye’nin, yasadışı içerik veya eylemlerin kaynağında görünmesi halinde, Kullanıcının kimliğini belirlemeye olanak sağlayan tüm oturum açma verilerini iletme yetkisine sahip olduğu Kullanıcıya bildirilir.

11. Köprü Metin Bağlantıları

İşbu Web Sitesi, üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan diğer Web Sitelerine bağlantılar içerebilir.

Üçüncü şahıs Web Sitesine götüren bir köprü metin bağlantısının varlığı, hiçbir koşulda ilgili Web Sitesinin veya içeriğinin Servier Türkiye tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Buna ek olarak, Servier Türkiye üçüncü şahıslar tarafından sunulan bilgi, görüş ve önerilerden sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, üçüncü taraf Web Sitelerine kendi sorumluluğunda, riski kendisine ait olmak üzere ve söz konusu Web Sitelerindeki geçerli kullanım koşullarına uygun olarak erişir ve kullanır.

Kullanıcılara, kişisel bilgilerini vermeden önce ilgili Web Sitelerinin kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmelerini kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.

12. İlgili Mevzuat

İşbu Kullanım Koşulları, kanunlar ihtilafı hükümleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Tüm anlaşmazlıklar, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri nezdinde görüşülecektir.

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Web Sitesine göz atan ve işlevlerinin tamamını veya bir kısmını kullanan tüm Kullanıcılar için geçerlidir.

13. Kullanım Koşulları:

İşbu Kullanım Koşulları’na konu Web Sitesi (https://www.servier.com.tr), Maslak Meydan Sok.Beybi Giz Kule No.1 Kat.22-23 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan , Servier Türkiye tarafından yayınlanmaktadır.