Hastalar çalışmalarımızın kalbinde yer alır

Servier’de hastalar bizim için önceliklidir ve faaliyetlerimizin merkezinde yer alırlar. Hastaların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamanın en iyi yolunun birlikte çalışmak olduğuna inanıyoruz. Temel araştırmalardan bir ilacın pazara sunulmasına kadar tüm düşüncelerimiz, kararlarımız ve eylemlerimiz, hastaların bu merkezi konumu temel alınarak yönetilir. Taahhüdümüz, beklentiler doğrultusunda orta vadeli çözümler sunmak için hasta dernekleri ile ikili diyaloglar kurarak gerçek ortaklıklar oluşturmaktır.Bu bağlamda Grubumuz, hasta dernekleri ile birlikte terapötik çözümler için klinik çalışmalar yapacaktır. Ayrıca, bu çalışmalara katılmak isteyen hastaları açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendireceğiz. Hastalarla çalışırken yol gösterici ilkelerimiz dört ana temele dayanmaktadır: Şeffaflık, Bağımsızlık, Dinlemek ve Saygı

Valdoxan Hasta Eğitim Kitapçığı‘na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.