ONKOLOJİ

Servier Ar-Ge bütçesinn %50 sini Onkoloji araştırmalarına ayırmaktadır.

Kanser dünyadaki ikinci ölüm nedenidir ve artmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde yılda 22 milyon yeni vaka tahmin etmektedir. Onkolojideki terapötik ihtiyaçların büyüklüğü göz önüne alındığında, Servier kansere karşı mücadeleyi bir öncelik haline getirmeye karar vermiştir: Grup, gastrointestinal, hematolojik, pankreatik ve pediatrik kanserler gibi tedavisi zor ve terapötik ihtiyaçları genellikle henüz karşılanmayan kanserlerin tedavilerine odaklanmış ve yenilikçi bir oyuncu olmak için çaba göstermektedir. Servier’in onkoloji Ar-Ge programları iki ana alanı araştırır: apoptoz ve immüno-onkoloji..

KARDİYOMETABOLİK HASTALIKLAR

Servier Kardiyoloji alanında dünyada 4. lider kuruluştur.

Kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki ölümlerin önde gelen nedenidir. 60 yılı aşkın bir süredir bu patolojilerin tedavisine kendini adamış olan Servier, tanınmış bir uzmanlık kazanmıştır. Servier ayrıca yıllardır dünya çapında 422 milyon insanı etkileyen karmaşık ve ilerleyici bir hastalık olan diyabetle mücadele etmeye kendini adamıştır.Kardiyometabolizmada Grup, ilaçlarından ve inovasyondaki artan uzmanlığından yararlanmak için, özellikle ikili veya üçlü ilaç kombinasyonları geliştirerek Yaşam Döngüsü Yönetimine (LCM) odaklanacaktır. Bu ilaç kombinasyonları, Tedaviyi basitleştirerek tedaviye uyumu arttırır.

REFERANSLAR
* IQVA, Analytics Link – MAT Q3 2021

NÖROLOJİ

Dünyada 300 milyondan fazla insan depresyon belirtileriyle yaşamaktadır


Nöroloji alanında, Servier araştırmalarını nörodejeneratif hastalıklar üzerine yoğunlaştırıyor. Servier, Parkinson hastalığı veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nadir hastalıklarda görülen belirli proteinlerin anormal birikimi ile karakterize proteinopatileri hedefler.

REFERANSLAR :
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13102:depression-lets-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health&Itemid=1926&lang=es#:~:text=Ginebra%2FWashington%2C%2030%20de%20marzo,18%25%20entre%202005%20y%202015.

OTO-İMMUN HASTALIKLAR

Dünya nüfusunun %4’ü 80’den fazla farklı çeşidi bulunan otoimmun hastalıkların birinden etkilenir.

Oto-immun hastalıklar, hastanın kendi dokularını hedef alan , bağışıklık sisteminin uygunsuz cevabıyla karakterize olan hastalıklar grubudur. Servier, araştırma ve geliştirme çalışmalarını, yüksek düzeyde tedavi ihtiyacı olan üç otoimmün hastalık üzerinde yoğunlaştırıyor: sistemik lupus eritematozus (SLE), skleroderma ve Sjögren sendromu.

REFERANSLAR
https://nationalstemcellfoundation.org/