BAZI RAKAMLAR

34.

Dünyanın en büyük ilaç
şirketi ve Fransa’nın 2.İlaç
Şirketleri Grubu

150

Ülkede faaliyet göstermektedir.

21900

Çalışan

*IQVIA, Analytics Link / Dünya 74 ülkesi – MAT Q4-2022

Servier, global bir ilaç şirketleri grubudur

Sağlığa hizmet etmek için kurulan Servier, hem hastalar hem de sürdürülebilir bir dünya için anlamlı sosyal etki yaratmayı hedefleyen bir Vakıf tarafından yönetilen global bir gruptur. Servier, benzersiz yönetim modeliyle ve uzun vadeli bir vizyonla, mesleğine ve hasta ihtiyaçlarına hizmet etmek için kendini terapötik ilerlemeye adamıştır. Grubun 21.900 çalışanı, her gün ilham kaynağı olan bu ortak mesleğe gönül vermiştir.

Kardiyolojide dünya lideri olan Servier’in hedefi, tedavisi zor kanserleri hedefleyerek onkolojide tanınmış, odaklanmış ve yenilikçi bir firma olmaktır. Bu nedenle Grup, Ar-Ge bütçesinin %50’den fazlasını onkolojide hedefe yönelik ve yenilikçi tedaviler geliştirmeye ayırmaktadır.

Nörobilim ve immüno-inflamatuar hastalıklar, gelecekteki büyümenin itici gücüdür. Bu alanlarda, Servier, doğru hasta profili oluşturmanın, hastaya özel tedavi yoluyla hedefe yönelik bir terapötik yanıt sunmayı mümkün kıldığı sınırlı sayıda hastalığa odaklanmıştır.

Herkes için daha düşük bir maliyetle kaliteli bakıma erişimi teşvik etmek için Grup, ayrıca Fransa, Doğu Avrupa, Brezilya ve Nijerya’daki güçlü markalara güvenerek birçok hastalığı kapsayan bir dizi kaliteli jenerik ilaç sunmaktadır.

Tüm bu alanlarda Grup, bir ilacın yaşam döngüsünün her aşamasında hastanın sesini içerir.

Merkezi Fransa’da bulunan Servier, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren güçlü coğrafi ayak iziyle 2022-2023’de 5,3 milyar € gelir elde etmiştir.

MESLEĞİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ

Kendimizi, Sağlık Mesleği Mensuplarının yardımıyla hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için terapötik ilerleme sağlamaya adadık. Gelecek nesillere kaliteli sağlık hizmetlerinin bulunduğu ve herkesin erişim sağlayabileceği bir dünya sunmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlığa hizmet etmek için kurulan Grubumuz, hem hastalar hem de sürdürülebilir bir dünya için anlamlı bir sosyal etki yaratmayı amaçlıyor.

Yenilikçilik Cesareti

Özen

Paylaşarak Büyümek

Başarıda kararlılık

KAPSAMLI BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU

Servier, geniş markalı ve jenerik ilaç yelpazesini kullanarak her gün 150 ülkedeki hastaların tedavisine yardımcı oluyor. Kapsamlı bir sağlık hizmetleri yelpazesi sunma inancımız doğrultusunda, tüm hasta yolculuğunu kapsayan e-sağlık çözümleri de sunuyoruz.

SERVIER MARKALI İLAÇLAR

JENERİK İLAÇLAR

Araştırma & İnovasyon

Amacımız açık: araştırmaların hızını artırmak ve uzun vadeli bir vizyonla yönlendirilen yeni terapötik çözümler geliştirmek.

Ekiplerimiz, hastaların en fazla ihtiyacı duyduğu ilaçları keşfetmek ve geliştirmek için her gün yorulmadan çalışıyor.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetilen Servier’in yönetim modeli, araştırma ve geliştirme için gereken uzun vadeli bakış açısıyla mükemmel bir uyum içindedir. Piyasa işleyişinden bağımsız olmamız, yeni ilaçları keşfetmek ve geliştirmek için Ar-Ge’ye büyük yatırımlar yapabileceğimiz anlamına gelir.

Bu nedenle her yıl satış gelirlerimizin (jenerik ilaçlar hariç) %20’sinden fazlasını Ar-Ge’ye yatırıyoruz.

ONKOLOJİ
kardiyometabolizma
bağışıklık iltihabı
nörobilim

Paris-Saclay’deki Servier araştırma ve geliştirme enstitüsü

Paris-Saclay’de, Servier yenilikçi terapötik çözümlerin keşfini hızlandırmak için hastayı daha da yakından merkeze alan Ar-Ge’ye daha dinamik ve açık bir yaklaşım geliştirebilecek.

  • 2023‘te açıldı
  • 45.000m2‘lik araştırma tesisi
  • 1,500 çalışan 

Seçilmiş ortaklık

Ortaklık stratejimiz, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıran tedaviler geliştirme hızımızı artırmaya yönelik tek bir hedef etrafında şekilleniyor. Ortaklıklarımızda insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz ve uzmanlığımızı bir araya getirerek çift taraflı kazan- kazan durumu yaratmaya odaklanıyoruz.

Gelecekte hastalara fayda sağlayan yeniliklere yatırım yapmaya hevesliyiz.

Güçlü bir endüstriyel ağ

Dünya genelinde bulunan 16 üretim tesisimizde ilaçlarımızı kalite, güvenlik ve güvenilirlik açısından en yüksek standartlarda üretiyor ve dağıtıyoruz.

Tüm değer zinciri boyunca dijital inovasyondan yararlanarak hasta talebini karşılama hızımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Toplum üzerinde olumlu etki yaratmak

Grup, Kurumsal Sosyal Sorumlulukla ilgili olarak proaktif bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşım, ISO 26000 kılavuzlarına ve paydaşlarla yapılan görüşmeler temel alınarak oluşturulan bir tanımlama ile belirlenmiş, 17 öncelikli konuyu bir araya getiren 4 kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi etrafında şekillenmektedir.

Mécénat Servier Yardım Fonu, 2016’dan bu yana Fransa’da ve yurtdışında sağlık, eğitim, kültür ve birlikte yaşama alanlarında genel çıkar girişimlerini desteklemektedir. Daha fazla bilgi: https://volunteer.servier.com/