-Dönüşüm dinamiğini hızlandırma tutkusuyla 2030 yılına kadar yeni bir hedef belirledi.

-Yeni görsel kimlik, Grubun dönüşümünün başarısının, hedeflerinin ve yenilenmesinin göstergesidir.

Suresnes (Fransa), 6 Ekim 2022 – Servier bugün 2030 hedefini ve Grubun üstlendiği dönüşümü yansıtan ve görünür sonuçlar getiren yeni görsel kimliğini açıklıyor. Grup, uzun vadede bağımsızlığını ve tüm paydaşlarına katkı sağlamak için dönüşüm dinamiklerini hızlandırmayı amaçlamaktadır.  Servier, anlamlı bir sosyal etki yaratma ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma taahhüdünü teyit eder.

Sonuçlara götüren dönüşüm

Servier, 2015 yılında şirketin performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeyi ve hastaların nihai yararı için benzersiz yönetim modelinin devamlılığını sağlamayı amaçlayan bir dönüşüm taahhüt etti. Bir vakıf tarafından yönetilmek, aynı zamanda Gruba ilaç sektörünün uzun döngülerine mükemmel şekilde uyarlanmış uzun vadeli bir vizyon kazandırmaktadır.

Son yıllarda, Servier dünyada önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalık alanlarındaki liderliğini güçlendirdi1 – Servier, kardiyoloji ve hipertansiyon2 alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük üçüncü farmasötik grubudur. Tanınmış bilimsel bilgi birikiminden yararlanan Grup, 150 ülke kapsamında geniş bir tedavi yelpazesi geliştirmiştir. Servier, özellikle Tek Doz Kombinasyonlarının yanı sıra (KÜB), birkaç ilacı tek bir tablette bir araya getirerek daha iyi bir hasta uyumununa ve sağlık sistemi için tasarrufa katkı sağlayan yeniliklere önemli ölçüde yatırım yapmıştır. Ayrıca venöz hastalıklarda da tanınmış bir dünya lideridir.

Servier, stratejik büyümenin yeni bir ayağını oluşturan onkoloji alanında da büyük bir değişiklik yaptı. Grup, tedavisi zor kanserleri hedefleyen terapötik çözümlerin geliştirilmesinde tanınmış ve yenilikçi bir oyuncu olma hedefiyle Ar-Ge bütçesinin %50’sinden fazlasını bu alana ayırmaktadır. Servier, Ar-Ge programlarını immüno-onkoloji ve hedefe yönelik tedaviler olmak üzere iki yaklaşım ile yönetmektedir.

Geçtiğimiz dört yıl içinde Grup, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi yeni stratejik bölgelerde varlık göstermeyi mümkün kılan iki büyük satın alma dahil olmak üzere, 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yaparak onkolojideki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Grubun onkolojiye yaptığı büyük yatırım, bugün hastalara sunulan yedi ilaç ve 39 yeni Ar-Ge projesi ile sonuçlanmaktadır.

Grup ayrıca Fransa’da Biogaran, Doğu Avrupa’da Egis, Brezilya’da Pharlab ve Nijerya’da Swipha gibi ulusal liderlik gösteren güçlü markalarla jenerik faaliyetini pekiştirmiştir. Bu faaliyet, mümkün olduğu kadar çok insanın kaliteli bakıma erişimini sağlamakta ve sağlık maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. 

[1] Inserm, 2017

2Source IQVIA, Analytics Link / World 74 countries / Mat Q1 2022

Bu dönüşüm, ilerlemeyi ve terapötik performansı destekleyen üç temele dayalı bir dönüşüm planı üstlenen Ar-Ge de dahil olmak üzere Grubun tüm faaliyetlerini etkiledi:

-Hasta merkezli bir yaklaşım,

-Ortak çalışmaya dayalı dinamik ve  daha verimli bir organizasyon

-Dört terapötik alana yeniden odaklanma (onkoloji, kardiyometabolik hastalıklar, sinirbilim ve immüno-inflamatuar).

Hastaların yararına açık, dinamik ve üretken bir araştırma ortamı oluşturma tutkusuyla, 2023’te Paris-Saclay’de Servier Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün açılması, Ar-Ge’nin dönüşümünde önemli bir adım olacaktır. Bu enstütü, 370 milyon Euro’yu aşan bir yatırımın sonucu olarak, uluslararası bilinirliliğine sahip bir  bilim ve teknoloji ekosisteminin merkezinde yer alacak, Grubun küresel Ar-Ge organizasyonunun kalbi olacak ve Macaristan Budapeşte, Danimarka  Ballerup’ta ve Amerika Birleşik Devletleri Boston’da bulunan diğer Servier Ar-Ge merkezleriyle işbirliği içinde çalışacaktır. 1.500 çalışandan oluşacak ve yaklaşık on beş girişimi  barındıran bir inovasyon merkezi haline gelecektir.

Grup ayrıca, yeni çevik ve verimli çalışma yöntemleri ile dönüştürülmüş bir altyapı aracılığıyla ekiplerin tüm potansiyelini ortaya çıkarma fırsatını verirken, hastalar ve sağlık hizmetleri paydaşları için değer yaratmak amacıyla dijital dönüşümünü de hızlandırdı.

Sağlam temellere dayanan Grup, bugün 2025 yılına kadar olan  hedefini kesinleştirmiştir.

-1 milyar Euro onkoloji alanında olmak üzere toplam 6 milyar Euro ciro

-1.3 milyar Euro operasyonel kar

-2030 yılına kadar dönüşüm planının ikinci stratejik adımını kararlı bir şekilde ele almak.

Servier grubunun Başkanı Olivier Laureau şunları söyledi: “Dünya çapında sağlık profesyonelleri, hasta dernekleri ve ortaklarımız tarafından tanınan Grubun köklü dönüşümünün başarısına katkıda bulunan tüm Grup çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Katedilen yol, benzersizliğimize değer vermemizi sağladı: Servier, nihai yararlanıcısı her zaman hasta olan ve hep öyle kalacak olan, vakıf tarafından yönetilen bir Gruptur. Bu bağımsızlık, karşılanmamış önemli tıbbi ihtiyaçlara cevap vermek ve yenilikçi terapötik çözümleri geliştirmek için uzun vadede yatırım yapmamızı sağlıyor.”

Grubun dönüşümünü hızlandırmak için 2030 vizyonu ve istekliliği

2025 hedeflerini önemli bir dönüm noktası olarak inşa eden Servier, dönüşümünü hızlandırmak için 2030 hedeflerini de belirledi. Böylece Grup, üç temele dayalı bir strateji ile 2030’da %30’un üzerinde operayonel kar ile 8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi hedefliyor:

1 – Nörobilim ve immüno-enflamatuar hastalıkların yanı sıra Onkoloji alanında da orta ölçekli ve yenilikçi bir firma olmak

Ar-Ge’ye yapılan büyük yatırımlar sayesinde Grup, güçlü inovasyon yeteneklerine ve karşılanmamış önemli tıbbi ihtiyacı olan hastalıkları hedefleyen zengin bir proje yelpazesine sahiptir. Böylece Servier portföyüne, onkolojide her yıl yeni bir molekül veya yeni bir endikasyon katmayı ve 2030 yılına kadar sinirbilim/immüno-enflamasyon alanında büyük bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Servier, 2030 yılına kadar en az   3 milyar Euro’luk onkoloji satışına ulaşma hedefini belirlemiştir.

2- Grubun kardiyometabolizm ve venöz hastalıktaki liderliğini hızlandırmak

Servier, artan inovasyonların (Tek Doz Kombinasyonları) yanı sıra teşhis, kronik hastalıklar hakkında bilgi ve terapötik uyumu iyileştirmeyi amaçlayan yenilikçi dijital hizmetlerin geliştirilmesine  de katılmaktadır. Grup, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri sunmak için hasta dernekleri ile ortaklıklar geliştirmektedir. Grup, artan inovasyonları için güçlü bir kapasiteye ve kapsamlı uluslararası varlığına dayanarak, bu alanda 2030’da en az 3 milyar Euro veya daha fazla bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

3- Jenerek faaliyetlerin karlı bütümesine devam etmek

Ulusal önderlere güvenen Grup, Jenerik faaliyetleri aracılığıyla mümkün olan en fazla sayıda hastanın tedaviye erişimini kolaylaştırmak istemektedir. Bu faaliyet, 2030 yılına kadar 1.8 milyar Euro ciro hedeflenen gelirle, patent lisans kayıpları ve biyobenzer geliştirmenin sunduğu pazar fırsatlarını değerlendirecektir.

Üç stratejik hedef , Grup amacına ulaşılmasına yardımcı olacaktır:

1- Optimize edilmiş endüstriyel network

Büyümesini ve gelişimini desteklemek için Servier, ilaç portföyünün gelişimine uygun, verimli ve sürdürülebilir bir uzman üretim tesisleri ağına dayanan bir endüstriyel modele temel alacaktır. Bu model aynı zamanda endüstriyel faaliyete görünürlük sağlayacak ve üretim yönetimini baştan sona (uçtan uca tedarik zinciri) öngörerek, dijital teknolojileri (Yapay Zeka ve Yüksek Hacimli Veri) kullanacaktır.

2- Çevik ve verimli organizasyon

Stratejik hedeflerle uyumlu, çevik ve verimli bir organizasyon, önemli bir performans aracıdır. Bu nedenle Servier, Grup içindeki herkesin zamandan tasarruf etmesini ve katma değeri yüksek görevlere odaklanmasını sağlamak için, departmanlar arası karar vermeyi ve işbirliğini güçlendirecektir. Ayrıca, dijital teknolojiler Grubun tüm faaliyetlerine fayda sağlayacak ve grubun etkinliğini, performansını ve terapötik yenilik kapasitesini arttırmaya yardımcı olacaktır.

3- Gelecek nesillere kendini adamış çalışanlar topluluğu

Servier, kuruluşundan bu yana, çalışanlarını Grubun ana gücü olarak kabul ederek, eylemlerinin merkezine yerleştirmiştir. Ayrıca Grup, hastaların yararına 2030 hedeflerine başarıyla ulaşmak için, bünyesine yetenekleri katmayı, elde tutmayı ve çekiciliği teşvik eden bir ortam yaratır.

Servier, karbon ayak izini azaltmak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı hızlandırmak ve özellikle Mécénat Servier aracılığıyla toplulukları desteklemek için halihazırda verilmiş olan güçlü taahhütlerin ötesinde, her üç yılda bir kapsamlı ve büyük bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesine yatırım yapmayı da planlamaktadır.

Grubun dönüşümünü simgeleyen yeni bir görsel kimlik

Grubun tüm paydaşları tarafından sonuçları görünür şekilde gerçekleştirilen dönüşüm, Servier Grubunun yenilenmesini yansıtan bir marka platformunu benimsemesine ve görsel kimliğini değiştirmesine yol açtı.

Bu yeni kimlik, Servier’in benzersizliğini temsil eden değerleri yansıtır ve bir vakıf tarafından yönetilen, hasta ihtiyaçlarına hizmet etmek için terapötik ilerlemeye kendini adamış bağımsız bir Grup olan Servier’in başarılı dönüşümünün, istekliliğinin ve yenilenmesinin göstergesidir. Aynı zamanda, ortak yarar için çalışan ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını stratejisine  tam olarak entegre eden Grubun benzersizliğini de yansıtmaktadır.

“Moved By You”  imzası ve yıldız sembolü, Grubun paydaşlarına olan (hastalar, ortaklar ve çalışanlar) yakınlığını simgelemektedir. “R” eğrisinin temsil ettiği gülümseme, hastalara umut vermekte ve Servier’i karakterize eden tutku, empati, uzmanlık ve yeniliği sembolize etmektedir.

Bu yeni marka platformu, tüm çalışanları ortak bir kimlik etrafında birleştirirken, hergün ilham kaynağı da olacaktır. Aynı zamanda Grubun işveren markasını güçlendirken, nihai amacı ve güvence altına alınmış bağımsızlığı ile, genç nesillerin anlam arayışına da yanıt vermektedir.

Servier Başkanı Olivier Laureau demecinde: “Grubumuz, bize ilham veren nihai bir hedef ve bizi harekete geçiren güçlü değerler etrafında kurulmuştur. Başlatılan dönüşüm ve kararlılığımız, tarihimizde yeni bir bölümü temsil etmektedir. Servier 2030 ile her zamankinden daha fazla, geliştirilmiş karlılık ve cesur seçimler sayesinde inovasyona ve olumlu sosyal etkiye odaklanıyoruz.”

Basın iletişim

Sonia Marques: presse@servier.com I Tel. +33 (0)1 55 72 40 21

Servier Hakkında

Sağlığa hizmet etmek için kurulan Servier, hem hastalar hem de sürdürülebilir bir dünya için anlamlı bir sosyal etki yaratmayı hedefleyen bir Vakıf tarafından yönetilen küresel bir gruptur. Servier, benzersiz yönetim modeliyle ve uzun vadeli bir vizyonla, mesleğine ve hasta ihtiyaçlarına hizmet etmek için terapötik ilerlemeye kendini adamıştır. Grubun 21.800 çalışanı, her gün ilham kaynağı olan bu ortak mesleğe gönül vermiştir.

Kardiyolojide dünya lideri olan Servier’in hedefi, tedavisi zor kanserleri hedefleyerek onkolojide tanınmış, odaklanmış ve yenilikçi bir firma olmaktır. Bu nedenle Grup, Ar-Ge bütçesinin %50’den fazlasını onkolojide hedefe yönelik ve yenilikçi tedaviler geliştirmeye ayırmaktadır.

Nörobilim ve immüno-enflamatuar hastalıklar gelecekteki büyümenin itici gücüdür. Bu alanlarda, Servier, doğru hasta profili oluşturmanın, hastaya özel tedavi yoluyla hedefe yönelik bir terapötik yanıt sunmayı mümkün kıldığı sınırlı sayıda hastalığa odaklanmıştır.

Herkes için daha düşük bir maliyetle kaliteli bakıma erişimi teşvik etmek için Grup, ayrıca Fransa, Doğu Avrupa, Brezilya ve Nijerya’daki güçlü markalara güvenerek bir çok hastalığı kapsayan bir dizi kaliteli jenerik ilaç sunmaktadır.

Tüm bu alanlarda Grup, bir ilacın yaşam döngüsünün her aşamasında hastanın sesini içerir.

Merkezi Fransa’da bulunan Servier, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren güçlü coğrafi ayak izine dayanarak 2021’de 4,7 milyar € gelir elde etmiştir.

Grubun yeni web sitesi hakkında faha fazla bilgi için : servier.com

Bizi Sosyal Medyada takip edin : LinkedIn, Facebook, Instagram