Servier Grup ve OMRON Healthcare Europe, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler olayların tanımlanmasını, yönetimini ve uzun vadeli kontrolünü iyileştirecek yenilikler getirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejik ortaklığı duyurdu. Bu stratejik ortaklığın nihai hedefi hastaların yaşamlarını iyileştirmektir.

OMRON Healthcare ve Servier Grup arasındaki ortaklık, bilim ve teknolojinin gelişmiş kardiyovasküler hastalık tedavisi ve önlenmesi yoluyla, yaşamları iyileştirmeye ve daha iyi bir topluma katkı sağlamaya yönelik ortak bir vizyona dayanmaktadır. Bu anlaşma sayesinde iki şirket tıp ve teknoloji alanındaki güçlerini birleştirerek,  hasta yolculuğu etrafında bütünsel bir ekosistem kurup hipertansif hasta sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Dünya çapında hipertansif hasta sayısındaki artış nedeniyle,  durumu daha iyi yönetmek için yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Bu stratejik ortaklık aracılığıyla OMRON Healthcare ve Servier Grup, kalp krizi ve inmegibi kardiyovasküler olayların sayısını daha etkili bir şekilde azaltmak amacıyla sağlık meslek mensuplarının hipertansiyonu belirlemesine, yönetmesine ve tedavi etmesine olanak sağlayacak yenilikçi çözümler geliştirmek için birlikte çalışacaktır.

OMRON Healthcare ve Servier Grup arasındaki uzun vadeli ortaklık, kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor. Yenilikçi çözümler üretmek için birlikte çalışan iki şirket, dünya çapında milyonlarca hastanın yaşamları üzerinde anlamlı bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

OMRON Healthcare ve Servier Grup, Uluslararası Hipertansiyon Derneği (International Society of Hypertension) tarafından geliştirilen ve her yıl Mayıs ayında yürütülen hipertansiyon tarama programı ve Sağlık Meslek Mensuplarına yönelik uluslararası web seminerleri gibi uluslararası projeler üzerinde işbirliği yapmaya başladı.

OMRON Healthcare, kalp krizlerini ve inmeleriortadan kaldırmaya yönelik Sıfıra Doğru Vizyonumuz doğrultusunda hayat kurtaran kardiyovasküler sağlık teknolojileri geliştirmeye kendini adamıştır. OMRON Healthcare Europe CEO’su David Menko, ‘‘girişimlerimizi ilerletmek ve hayat kurtarmak amacıyla birlikte çalışmak için Servier gibi benzer fikirlere sahip ortaklara ihtiyacımız var” dedi.

Dünya çapında bir milyardan fazla yetişkin hipertansif hasta bulunmaktadır. Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon  gibi artan sayıda kalp hastalığı risk faktörü ve yaşlanan nüfus nedeniyle yük önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacaktır.

Servier Global Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Philippe Gonnard, “OMRON Healthcare ile ortaklığımız, bireylere ve sağlık meslek mensuplarına, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıklarla mücadele eden  hastaların yönetimini iyileştirmek için gelişmiş bilgi ve destek sağlayacak. Hipertansif hastalara yolculukları boyunca farklı hasta profillerine göre kişiselleştirilmiş çözümler ekosistemi sunabileceğiz” diye belirtti.

Servier Hakkında,

Sağlığa hizmet etmek için kurulan Servier, hem hastalar hem de sürdürülebilir bir dünya için anlamlı sosyal etki yaratmayı hedefleyen bir Vakıf tarafından yönetilen küresel bir gruptur. Servier, benzersiz yönetim modeliyle ve uzun vadeli bir vizyonla, mesleğine ve hasta ihtiyaçlarına hizmet etmek için terapötik ilerlemeye kendini adamıştır. Grubun 21.400 çalışanı, her gün ilham kaynağı olan bu ortak mesleğe gönül vermiştir.

Kardiyolojide dünya lideri olan Servier’in hedefi, tedavisi zor kanserleri hedefleyerek onkolojide tanınmış, odaklanmış ve yenilikçi bir firma olmaktır. Bu nedenle Grup, Ar-Ge bütçesinin %50’den fazlasını onkolojide hedefe yönelik ve yenilikçi tedaviler geliştirmeye ayırmaktadır.

Nörobilim ve immüno-enflamatuar hastalıklar gelecekteki büyümenin itici gücüdür. Bu alanlarda, Servier, doğru hasta profili oluşturmanın, hastaya özel tedavi yoluyla hedefe yönelik bir terapötik yanıt sunmayı mümkün kıldığı sınırlı sayıda hastalığa odaklanmıştır.

Herkes için daha düşük bir maliyetle kaliteli bakıma erişimi teşvik etmek için Grup, ayrıca Fransa, Doğu Avrupa, Brezilya ve Nijerya’daki güçlü markalara güvenerek birçok hastalığı kapsayan bir dizi kaliteli jenerik ilaç sunmaktadır.

Tüm bu alanlarda Grup, bir ilacın yaşam döngüsünün her aşamasında hastanın sesini içerir.

Merkezi Fransa’da bulunan Servier, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren güçlü coğrafi ayak izine dayanarak 2022’de 4,9 milyar € gelir elde etmiştir.

Grubun yeni web sitesi hakkında daha fazla bilgi için: servier.com

Bizi Sosyal Medyada takip edin: LinkedIn, Facebook, Instagram